Aktualności

Od dnia 1 do 19 listopada trwa Międzynarodowa Kampania pod nazwą „Kampania 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży”. Pomysłodawcą kampanii jest genewska organizacja Women’s World Summit Foundation – zajmująca się ochroną praw kobiet i dzieci.
W Polsce koordynatorem kampanii od 2014 roku jest Fundacja po DRUGIE z siedzibą w Warszawie. Uczestnikami kampanii są Partnerzy i Koalicjanci z różnych organizacji, stowarzyszeń, placówek oświatowych, placówek opiekuńczych, ośrodki pomocy społecznej i zespoły kuratorskie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu, w tym roku po raz drugi bierze udział w Kampanii.
Działania adresowane do dzieci i młodzieży:
* Warsztaty z rozwiązywania konfliktów rówieśniczych bez przemocy z wykorzystaniem metody dramy,
* Plakat Stop Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży,
* Konkurs pt. Mój rap przeciw przemocy ”
Działania dla dorosłych:
* Spotkania dla rodziców z Panią Agnieszką Puchalską Psychoterapeutką, Mediatorem.
https://www.facebook.com/tpd.jaroslaw1/photos/a.814990428591279/5590626277694313/?type=3
https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/314442585_5590626251027649_3852257594669243649_n.jpg?stp=dst-jpg_s130x130&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=iefExZfwUBkAX8rpcGm&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKIiGfEEAAAA&oh=00_AfD_agNmX0hB7knwaJjhyuvl2MrnPXxDaej0TPoH6dL_vw&oe=6376D4A0
Zobacz post na naszej stronie na Facebook’u:
https://www.facebook.com/728532007237122/posts/5590627381027536/

Przewiń na górę